Sorensen Dressage Rides - Aug. 3 - cynthiafleishman