Sorensen Dressage Rides - Aug. 4 - cynthiafleishman